Kale

View Sales Sheet

Watch Video

Baby Kale

Blend: 100% Baby Kale

Shelf Life: 14 days

Size: 2/1.5#

CTN/Pallet: 119

TI/HI: 7/17

Case Dimensions: 19.25 x 12.875 x 6

Cube: 0.86

Cello Kale

Blend: 100% Green Kale

Shelf Life: 14 Days

Size: 4/2.5#

CTN/Pallet: 49

TI/HI: 7/7

Case Dimensions: 19.5 x 12.88 x 12.13

Cube: 1.76

Cello Red Kale

Blend: 100% Red Kale

Shelf Life: 14 Days

Size: 2/2.5#

CTN/Pallet: 49

TI/HI: 7/7

Case Dimensions: 15.38 x 11.38 x 10.56

Cube: 1.07

Shredded Kale w/ Sep Color

Blend: 67% Kale, 16.5% Red Cabbage, 16.5% Carrot

Shelf Life: 14 Days

Size: 4/1.5#

CTN/Pallet: 80

TI/HI: 10/8

Case Dimensions: 15.75 x 11.75 x 10.625

Cube: 1.13

Chopped Green Kale

Blend: 100% Kale

Shelf Life: 14 Days

Size: 4/1#

CTN/Pallet: 80

TI/HI: 10/8

Case Dimensions: 15.75 x 11.75 x 10.625

Cube: 1.13

Baby Kale and Radicchio Blend

Blend: 70% Baby Kale, 30% Radicchio

Shelf Life: 14 Days

Size: 2/1#

CTN/Pallet: 80

TI/HI: 10/8

Case Dimensions: 15.5 x 11.375 x 8.75

Cube: 1.012

Sales Sheet: View/Download

Item: 
Item: 

Table View

Product Blend Shelf Life Size CTN / Pallet TI / HI Case Dimensions Cube
Baby Kale 100% Baby Kale 14 days 2/1.5# 119 7/17 19.25 x 12.875 x 6 0.86
Cello Kale 100% Green Kale 14 Days 4/2.5# 49 7/7 19.5 x 12.88 x 12.13 1.76
Cello Red Kale 100% Red Kale 14 Days 2/2.5# 49 7/7 15.38 x 11.38 x 10.56 1.07
Shredded Kale w/ Sep Color 67% Kale, 16.5% Red Cabbage, 16.5% Carrot 14 Days 4/1.5# 80 10/8 15.75 x 11.75 x 10.625 1.13
Chopped Green Kale 100% Kale 14 Days 4/1# 80 10/8 15.75 x 11.75 x 10.625 1.13
Baby Kale and Radicchio Blend 70% Baby Kale, 30% Radicchio 14 Days 2/1# 80 10/8 15.5 x 11.375 x 8.75 1.012

More Products: